Program zawodów

Środa, 28 września 2016

16.00 – Otwarcie stajni

 

Czwartek, 29 września 2016

16.00 – Zamknięcie list startowych

16.00 – Oficjalna Inspekcja tras CIC2*,CIC1*, CNC P, CNC L

17.00 – 18.00 – Familaryzacja CIC2*,CIC1* – Czworobok A

18.00 – Otwarcie tras crossu

20.00 – Briefing powitalny – Riders Bar Kuźnia

 
Piątek, 30 września 2016

Arena A

9.00 – 17.00 Ujeżdżenie CIC1*, Finał PP WKKW Juniorów

Ujeżdżenie CIC2*, Finał PP WKKW Seniorów

Arena B

8.00 – 17.00 Ujeżdżenie CNC P, Finał PP WKKW Juniorów Młodszych

Ujeżdżenie CNC L , Finał PP WKKW Amatorów i Młodzików 

Arena D

9.00 - 18.00 Baborówko Horse Sale Show Aukcja koni sportowych – jazdy testowe

19.00 – 19.30 – wjazd do wody CNC L

20.00 – Briefing przed próbą terenową – Riders Bar Kuźnia

 

Sobota, 1 października 2016

9.00 Cross CNC L , Finał PP WKKW Amatorów i Młodzików

Cross CNC P, Finał PP WKKW Juniorów Młodszych

12.45 Cross CIC1*, Finał PP WKKW Juniorów

Cross CIC2*, Finał PP WKKW Seniorów

16.30 Prezentacja koni aukcyjnych – Arena A

20.00 Wooden Barn Party + Aukcja Koni Sportowych – Stodoła

 

Niedziela, 2 października 2016

8.00 Przegląd koni

10.00 Skoki CNC L , Finał PP WKKW Amatorów i Młodzików

12.30 Skoki CIC1*, Finał PP WKKW Juniorów

Pokaz zaprzęgów

14.30 Skoki CIC2*, Finał PP WKKW Seniorów

Pokaz Straży Pożarnej

16.00 Skoki CNC P, Finał PP WKKW Juniorów Młodszych

17.00 Zakończenie zawodów

 

Program zawodów może ulec zmianie. Wszystkie zmiany będą publikowane na tablicy ogłoszeń.